Právne preklady od Lexika.sk

Právne preklady od Lexika.sk

Hľadáte profesionálne jazykové služby s dlhoročnou tradíciou? Potrebujete kvalitné právne preklady pre svoju prax? Lexika.sk poskytuje profesionálne preklady v oblasti práva s dlhoročnou tradíciou.

Právny styk v cudzom jazyku si bezpodmienečne vyžaduje jazykovú úroveň, ktorá zodpovedá najprísnejším kritériám. Kvalita textu môže byť takisto ukazovateľom serióznosti a profesionálneho prístupu v danom odvetví, kvalitný právny preklad navyše zabezpečuje správnosť a nespochybniteľnosť daného prekladu. Preto sa na právne preklady zameriavajú fundovaní odborníci v danej oblasti, ktorí s právom prichádzajú do kontaktu aj v rámci profesie a v bežnej praxi. Nezriedka majú na starosti právne preklady práve prekladatelia, ktorí ukončili štúdium práva – vďaka tomu sa orientujú v danej oblasti a takisto sú oboznámení so špecifikami, ktoré môžu súvisieť s danou oblasťou práva a ich znalosť je pre kvalitný právny preklad nevyhnutná.

Aj preto dokážeme zabezpečiť právne preklady v rámci širokej škály dokumentov, pričom zahŕňajú aj preklady zákonov, návrhov zákonov a legislatívy, obchodných a pracovných zmlúv a kontraktov, právne názory a vyjadrenia, dokumenty z oblasti predaja a zlučovania spoločností, sporovú dokumentáciu v oblasti patentov, ale aj dokumenty z oblasti obchodného a pracovného práva. Flexibilita rozsahu služieb a úroveň prekladu dokážu aj vďaka spolupráci s profesionálmi z oblasti práva spĺňať najprísnejšie štandardy.

Kvalitné právne preklady zabezpečené profesionálmi z danej oblasti nie sú však jediným benefitom, ktorý vám vieme poskytnúť. Práve kvôli skutočnosti, že právne preklady majú na starosti špecialisti z príslušného právneho odvetvia, neposudzujeme ich osobitne a neúčtujeme si poplatok za odborný preklad. A hoci dbáme na vysokú úroveň prekladu, dokážeme pružne reagovať na požiadavky zákazníkov a prispôsobiť sa ich požiadavkám. Vďaka tomu vieme zrealizovať právne preklady aj v rýchlych a expresných termínoch s dôrazom na potreby klienta.