Aké sú súčasné podmienky pre termínované vklady?

Aké sú súčasné podmienky pre termínované vklady?

Prakticky všetky bankové produkty sa viac či menej viažu na aktuálny vývoj svetovej či domácej ekonomiky. Pre obozretných investorov to možno nie je také dobré konštatovanie, veď vždy je lepšie, keď osud seba či svojich financií máme vo svojich rukách, a nemusíme sa spoliehať na žiadne externé vplyvy. Avšak, taká je ekonomika a my sa tomu musíme prispôsobiť. Platí to aj pri tak bežnom bankovom produkte, akými sú termínované vklady.

Sami by ste možno netušili, ako výrazne je taký termínovaný vklad viazaný na aktuálny vývoj svetových trhov a kurzov. Vo všeobecnosti napríklad platí, že rast množstva peňažnej masy, čiže inflácia, znehodnocuje peniaze a preto hodnota peňazí na termínovaných vkladoch rastie. Táto situácia, kedy vládne inflácie, je skôr vhodná pre dlžníkov pri úveroch, ktorí teda reálne vrátia menšiu sumu, než akú mali svojej banke či veriteľovi splatiť. V prípade deflácie sú zase termínované vklady ešte výhodnejšie, vtedy sa hodnota papierových peňazí naopak zvyšuje. Čo sa deje v súčasnosti? Dobre vieme, že na Slovensku vládne mierna deflácia, čo sa týka v podstate aj celej Európskej únie. Pre ekonomiku to nie je dobrý signál, keďže ceny klesajú a ľudia v tom dôsledku odkladajú svoju spotrebu na budúcnosť. Na druhej strane to môže byť dobré pre termínované vklady, spomínané efekty posilnenia finančnej masy však negujú negatívne tendencie v ekonomike. Preto platí, že termínované vklady sú stále najistejším nástrojom investovania s garantovanými úrokmi. Ekonomika má na ne vplyv, avšak stále menší, ako napríklad na investície do akcií, obligácií, či dlhopisov.