Zámkovú dlažbu si položíte aj vy

Rozhodli ste sa, že skrášlite okolie vášho domu zámkovou dlažbou? Chceli by ste si ju položiť sami, no neviete či to zvládnete? Nebojte sa. Po prečítaní postupu pokládky zámkovej dlažby v dnešnom článku, to dáte bez problémov.

Vymedzte a pripravte plochu

Ako prvé je potrebné vytýčiť hranice, po ktorej budete zámkovú dlažbu pokladať. Potom treba ručne alebo pomocou techniky pripraviť výkop v hĺbke zodpovedajúcej hrúbke dlažby a nutných vrstiev kameniva. Pritom by mala byť plochá rovná, akurát treba myslieť na to, že bude potrebné dláždenú plochu mierne vyspádovať, a to od domu smerom do záhrady alebo priamo do odvodného kanálika.

Podklad

Pod zámkovú dlažbu pre pojazdné plochy (príjazdy k domom, parkovacie plochy, respektíve cestné komunikácie treba uložiť vrstvu kamennej drviny, dôsledne ju zhutniť. Kamennú drvinu však ukladáme aj pod plochy, po ktorých sa bude len chodiť, tam si však vystačíme aj s jemnou drťou.

Obrubníky

Keď je vytvorená zhutnená podkladová vrstva, nastáva okamih, kedy je potrebné vytvoriť okraje pokladaných plôch osadením obrubníkov. Ukladajte ich do betónového lôžka cca do 1/3 ich výšky, teda do pripraveného zavlhnutého betónu.

Nosná vrstva

Po osadení obrubníkov vytvorte nosnú vrstvu pre dlažbu, teda zmes piesku a drviny, ktorú je opäť potrebné upraviť do roviny. Pri plochách, po ktorých sa bude len chodiť, stačí hrúbka 3-5 centimetrov. Pri plochách, po ktorých sa bude aj jazdiť treba 4-5 centimetrov.

Pokládka

Samotnú pokládku vykonávajte na celú šírku plochy od jedného obrubníka k druhému. Pokládku zámkovej dlažby prevádzajte proti spádu plochy. Pokládku vykonávajte zo strany už položenej dlažby, aby ste si šliapaním nezničili pripravenú vrstvu. Kvôli odvodneniu je potrebné zvoliť spád položenej dlažby minimálne v rozmedzí 1 až 2%.

Špárovanie a ubitie

Posledným krokom je špárovanie. Do škár vneste jemný kremičitý piesok pomocou metly. Plochu udupte vibračnou doskou s gumovou podložkou, pri menších plochách si vystačíte bez vibračnej dosky.

Tak čo, aj naďalej si myslíte, že to sami nezvládnete? Ak si netrúfate, objednajte si overenú firmu, za ktorú hovorí dobre odvedená práca a výsledok.