Za dobrou oceľovou halou stojí kvalitná konštrukcia.

Za dobrou oceľovou halou stojí kvalitná konštrukcia.

Výrobné haly, skladové priestory, priemyselné budovy, autosalóny, športové haly, či letecké hangáre – všetky tieto budovy môžete získať veľmi jednoducho, zaobstaraním oceľovej haly. Oceľové haly sú skvelou možnosťou, ako získať veľký a kvalitný priestor  za primeranú cenu. Vyznačujú sa odolnosťou, dlhou životnosťou a funkčnosťou. Za dobrou oceľovou halou však stojí kvalitná oceľová konštrukcia.

Oceľové konštrukcie a ich montáž.

Firmy, ktoré sa zaoberajú výstavbou oceľových hál dodávajú svojim zákazníkom oceľové konštrukcie skrutkované, alebo zvárané. Myslia predovšetkým na to, aby čo najviac minimalizovali náklady na výstavbu. Pri konštrukciách sa tiež kladie dôraz na kvalitu, jednoduchosť, funkčnosť, ale tiež aj na konečný vzhľad oceľovej budovy.

Oceľové konštrukcie sú pevné a stabilné, čím je zaručená aj pevnosť samotnej oceľovej haly. Rámy konštrukcie sú navrhnuté so skrutkovými spojmi a vyrábajú sa s ohľadom na vplyvy počasia. Celá konštrukcia je ukotvená do základových patiek z betónu, čím sa zabezpečí stabilita celej stavby.

Oceľové konštrukcie a ich ochrana proti korózii.

Oceľové konštrukcie často podliehajú korózii, čím sa znehodnocuje celá stavba a skracuje sa jej životnosť. Preto je veľmi dôležité, aby bola konštrukcia ochránená od vplyvov, ktoré koróziu spôsobujú. Protikorózna ochrana je pri oceľových konštrukciách veľmi dôležitá. V prvom rade je potrebné myslieť na to, že konštrukcia musí byť čistá a suchá. Pri výstavbe sa preto musí myslieť aj na odvod skondenzovanej a dažďovej vody.

Oceľové konštrukcie by mali byť ošetrené nátermi, ktoré ju ochránia. Pred náterom je dôležité konštrukciu očistiť od hrdze a nečistôt, ale aj od starých farieb. Je to dôležité, pretože náterový film má vlastnú životnosť, ktorá závisí od oceľového podkladu, od prostredia, aj od spôsobu aplikácie.