Vzdelávanie zamestnancov je kľúčové pre rast firmy

Vzdelávanie zamestnancov je kľúčové pre rast firmy

Na čom rastú firmy a stávajú sa z nich úspešné a známe podniky? Nejde ani tak o technické vybavenie, zabezpečenie, či peniaze. Skutočné bohatstvo každého úspešného projektu sa skrýva v myšlienke a ľuďoch, ktorí ju dokážu zrealizovať. Môžete mať výborný nápad, bez správnej realizácie je však zbytočný a nikdy sa nedostane do reálnej praxe. Niet preto divu, že postavenie zamestnancova sa za posledných dvadsať-tridsať rokov s nástupom informačnej spoločnosti zlepšilo a momentálne sú oveľa viac cenení. S tým súvisí aj ich vzdelávanie, ktoré kontinuálne zabezpečuje rast nielen pre zamestnancov, ale aj celú firmu.

Vezmime si to na konkrétnom príklade. Na jedného zamestnanca môžete do vzdelávania investovať ročne napríklad 100 €. V prvej chvíli ide o náklad, ktorý sa vám nijako implicitne nevráti, a je možné, že v tejto rozpočtovej kapitole klesnete do červených čísel. Z krátkodobého hľadiska teda nevýhodné, z dlhodobého pohľadu už ale áno! Investícia do vzdelania konkrétneho pracovníka sa môže  v dobrom vrátiť o niekoľko rokov, keď daný pracovník začne podávať lepšie výkony, zvýši produktivitu a možno príde s prelomovým nápadom, ktorý vaše podnikanie posunie na úplne inú úroveň. Vzdelávanie zamestnancov spočíva v najrôznejších formách a metódach kurzov, tréningov, školení, či seminárov. Výber je vskutku široký, a je dôležité, aby vaše oddelenie ľudských zdrojov dobre zvážilo, aké kurzy vaši zamestnanci absolvujú. Každá firma a každé jej oddelenie má totiž iné nároky a požiadavky. Napríklad účtovníkom asi nebudete dávať kurz na zvládanie predajných stretnutí, ale práve predajcom sa to zíde úplne ideálne. Je fajn, že dnes už existuje množstvo agentúr a spoločností, zabezpečujúcich vzdelávanie zamestnancov v osobnej i on-line forme. Veríme, že si vyberiete z ich ponuky a doprajete svojim pracovníkom ideálne vzdelanie a nové skúsenosti.