Výnimočné a nezameniteľné produkty Microsoft Dynamics

Výnimočné a nezameniteľné produkty Microsoft Dynamics

Spoločnosť Microsoft sa môže pochváliť viacerými prvenstvami. Jedným z nich je fakt, že Microsoft je najväčším poskytovateľom podnikového softvéru a takisto je jednotkou aj medzi softvérovými spoločnosťami. Spoločnosť Microsoft je spoločnosťou, ktorá má svoje poslanie jasne vymedzené. Microsoft chce pomáhať ľuďom, ako aj organizáciám na celom svete. V širokej škále rôznych kvalitných produktov tejto spoločnosti nemožno nespomenúť produkty Microsoft Dynamics, ktoré značne uľahčujú existenciu tak malým, stredným, ako aj veľkým organizáciám či divíziám globálnych podnikov.

Microsoft Dynamics poskytujú obchodné riešenia, ktoré pomáhajú pri finančnom riadení, riadení vzťahov so zákazníkmi , s dodávateľmi a prospešné sú aj pri analytických aplikáciách pre vyššie spomenuté organizácie. Microsoft Dynamics môžeme vo všeobecnosti predstavujú tieto časti produktového portfólia. Ide o Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint,  a Microsoft Dynamics AX Slovak localization.

Microsoft Dynamics AX predstavuje integrované a adaptabilné riešenie riadenia firmy, ktoré pomáha zamestnancom prijímať obchodné rozhodnutia s väčšou istotou. Pýtate sa, prečo je tomu tak? Microsoft Dynamics AX predstavuje riešenie, ktoré spočíva v automatizácii a zjednodušení obchodných postupov, prepojení s globálnymi zákazníkmi či obchodnými partnermi, ako aj pri dosahovaní obchodných cieľov. Prednosťami, ktoré sú spojené s používaním Microsoft Dynamics AX je pokročilá technológia, ktorá slúži na podporu rastu firmy, prepojenie so zákazníkmi, podpora operácií v rôznych krajinách, pobočkách, jazykoch či menách.

Výhodami je tiež podobné rozhranie a spolupráca s ostatnými známymi produktmi spoločnosti Microsoft či prispôsobiteľné a ľahko škálovateľné riešenia. Riešenie Microsoft Dynamics AX podporuje všetky oblasti podnikania a podáva ucelenú ponuku modulov vrátane výroby, distribúcie, riadenia dodávateľských reťazcov, financovania projektov, riadenia financií a mnohých ďalších oblastí.

Microsoft Dynamics CRM je riešenie, ktoré pomáha organizáciám s riadením vzťahov s ich zákazníkmi. Potreba tohto produktu odráža fakt, že stavebným kameňom rastu každej modernej spoločnosti sú spokojní zákazníci. Budovanie pevných a spoľahlivých väzieb so zákazníkmi nespočíva iba v prívetivých úsmevoch obchodníka. Ak chce byť spoločnosť úspešná musí sa zaoberať tak existujúcimi, ako aj potenciálnymi zákazníkmi. Dôležité je rozumieť ich potrebám a želaniam, vedieť sa orientovať vo vzájomnej obchodnej histórii, o poskytnutých službách či o histórii vzájomných kontaktov. Microsoft Dynamics CRM je produkt, ktorý je vhodný pre moderné dynamické spoločnosti, ktoré sú a chcú byť so svojimi zákazníkmi v neustálom kontakte. Len ten, kto pozná svojich zákazníkov je schopný im ponúknuť tie produkty a služby, ktoré potrebujú či chcú spotrebovávať.

Microsoft Dynamics CRM zahŕňa nespočetné množstvo funkcií, ktoré zahŕňajú správu obchodných vzťahov a kontaktov, vývoj obchodných vzťahov, správu obchodných príležitostí, správu a vývoj potenciálnych zákazníkov či ponuky, objednávky a faktúry alebo obchodné kvóty.

Microsoft SharePoint je platforma nástrojov pre podnikovú spoluprácu, prácu s dokumentmi či prácu s informáciami. Okrem iného poskytuje táto platforma aj pokročilé nástroje pre správu infraštruktúry či vysokú flexibilitu. Cieľ technológie Microsoft SharePoint spočíva v uľahčení spolupráce medzi ľuďmi a pracovnými nástrojmi, v zdieľaných vedomostiach či vo vývoji aplikácií, ktoré využívajú funkčnosť samotnej technológie Microsoft SharePoint.