Uzatvoriť PZP sa oplatí!

Uzatvoriť PZP sa oplatí!

Povinné zmluvné poistenie je špecifickým poistením, a to hneď z dvoch dôvod. Prvým dôvod spočíva v skutočnosti, že ide o osobitné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Osobitosť spočíva v tom, že poistné plnenie neprináleží tomu, kto poistenie uzavrel, ale tomu, komu poistník spôsobil škodu. Druhým dôvodom osobitosti tohto poistenia je fakt, že hoci sa jedná o poistenie, ktoré ukladá zákon, poskytovateľom tohto poistenia sú komerčné poisťovne, a to na základe osobitnej licencie.

Predmetom PZP je zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou vozidla inému. Zákon hovorí, že povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené na všetky vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo a ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Výnimku netvoria ani vysokozdvižné vozíky či poľnohospodárske alebo stavebné stroje. Povinnosť uzatvoriť PZP pripadá držiteľovi vozidla, ktorý je vo väčšine prípadov zapísaný v technickom preukaze. Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody, ktoré sú spôsobené inému či na zdraví alebo na majetku. Okrem základného PZP ponúkajú mnohé poisťovne aj rôzne formy pripoistenia, pričom najčastejšie sa jedná o pripoistenie čelného skla. Uzatvorené PZP má platnosť na území Slovenskej republiky, ako aj v členských krajinách Európskej únie, či v krajinách s ktorými Slovenská kancelária poisťovateľov podpísala špeciálnu dohodu.