Personálny leasing sa považuje za novú formu získavania zamestnancov, ide o dočasné pridelenie zamestnancov. Tento spôsob obsadzovania pracovných miest sa začína využívať aj u nás a to hlavne z toho dôvodu, že zamestnávatelia sa snažia hľadať nových zamestnancov čo najjednoduchším spôsobom bez zdĺhavých procesov samotného hľadania, výberových konaní, konkurzov a podobne.