Refinancujeme pôžičku

Refinancujeme pôžičku

Uzavreli ste pôžičku a teraz ste zistili, že sa vám neoplatí, že veľa preplatíte na úrokoch alebo na iných účtovaných poplatkoch? Potom je ideálny čas na jej refinancovanie. V dnešnom článku si povieme ako postupovať pri refinancovaní pôžičky.

1.Oslovenie svojej banky

Jednotlivé bankové spoločnosti si jednoducho spočítali, že pri dnešnej úrovni sadzieb sa im skôr oplatí o klienta bojovať a udržať si ho, ako získavať nového. To je fakt, na ktorom sa dá začať stavať úspešné refinancovanie pôžičky.

2.Oslovenie konkurencie

Je jasné, že lepšie podmienky si treba vyjednať. Je dobré obehnúť pár bánk a zistiť ponuku konkurencie. Sadzby a podmienky, ktoré sľubujú v reklamách, nikdy nie sú “zadarmo”, ale ani nemusia byť finálne. Každá banka vie ponúknuť aj lepšie podmienky ako ponúka v reklame.

3. Žiadosť o vyčíslenie zostatku pôžičky

Tento dokument je potrebný preto, aby nová banka vedela, na aký účet a kedy má poslať zostávajúcu hodnotu vášho dlhu.

4. Podpis ostrej žiadosti

Súčasťou žiadosti o vyčíslenie zostatku je aj súhlas pôvodnej banky so splatením pôžičky v danom termíne. Ak neprechádzate k inej banke, nemusíte o vyčíslenie žiadať. Stačí iba so súčasnou bankou podpísať dodatok za dohodnutých, výhodných podmienok a pokračovať v splácaní. Cesta sa týmto končí.

5. Schválenie a podpis

Ak ste všetko banke dodali a nová pôžička bola schválená, prichádza na rad fáza podpisu zmlúv pôžičky. Odporúča sa poriadne skontrolovať osobné údaje na zmluve, dohodnutú úrokovú sadzbu a splatnosť pôžičky.

Refinancovanie pôžičky je v súčasnosti najlepšou možnosťou pre všetkých, ktorí už pôžičku majú alebo len chcú šetriť či platiť menej. Za jedinú nevýhodu refinancovania pôžičky možno považovať predĺženie doby splatnosti vašej pôžičky.