Priemyselné zóny zvyšujú ekonomickú príťažlivosť Slovenska

Priemysel je mimoriadne dôležitou súčasťou hospodárstva či výkonu konkrétnej krajiny. Bez priemyslu by len máloktoré hospodárstvo dokázalo vykazovať dostatočný výkon a zároveň ekonomický rast. Samozrejme, priemysel má aj svoje negatívne javy, ako napríklad zhoršovanie kvality životného prostredia či iné dopady na región. Na druhej strane je tu priaznivý vplyv na zamestnanosť v danom regióne či vstup dodávateľov, prípadne odberateľov daného podniku na určité územie. Ideálnou predstavou pre podnikateľov sú priemyselné zóny. Jedna z nich vznikla v okolí Serede a mimoriadne priaznivo pôsobí na túto oblasť. Práve Sereď sa stala vyhľadávanou lokalitou pre stavbu podnikov, skladov či výrobných hál.

V prospech tejto priemyselnej zóny pri meste Sereď neďaleko Trnavy hovorí hlavne výborná lokalita. V blízkej dostupnosti je totiž diaľnica D1 a takisto rýchlostná komunikácia medzi Trnavou a Nitrou. Jednoducho, všetky produkty či suroviny za z a do priemyselnej zóny dostanú veľmi rýchlo a bez komplikácii. Investor pri stavbe priemyselnej zóny nezanedbal ani dopady na životné prostredie a snažil sa využiť ekologické a prírode prospešné technológie. Kvalitu priemyselnej zóny dosvedčuje vysoký počet záujemcov o výrobu a predaj svojich produktov v tejto lokalite. Názory na investorov a developerov sú v súčasnosti rôzne – nemožno im však uprieť snahu o zveľaďovanie krajiny a prínos z hľadiska pracovných príležitostí či možností pre obyvateľov. Môžeme povedať, že budovanie priemyselných zón patrí medzi významné trendy dnešnej doby. Prakticky sa tým kopíruje minulosť, zóny sa však stavajú v lokalitách mimo miest a je braný ohľad aj na životné prostredie či služby občanom. A to môžeme rozhodne považovať za pozitívum, čo už koniec – koncov ocenili aj mnohí odborníci.