Pri aute máte na výber povinné a dobrovoľné poistenie

Pri aute máte na výber povinné a dobrovoľné poistenie

Auto je ako hodnotný majetok veľmi významné pre všetkých svojich majiteľov. Predsa len, automobil je okrem nevyhnutnej potreby aj istým symbolom postavenia a demonštráciou toho, k akej sociálnej skupine sa zaraďujete. Auto ako hodnotný majetok vyžaduje veľkú finančnú investíciu, v prípade niektorých ľudí ide o sumy, ktoré prevyšujú ich bežný ročný zárobok. Je preto jasné, že správni motoristi si budú dávať dvojnásobný pozor na to, aby sa ich auto nepoškodilo, čo by im samozrejme spôsobilo nepríjemné finančné škody a následky.

all-wheel-drive-299772_1280

Práve preto existujú viaceré druhy poistení. Tie sa delia na dve základné skupiny – povinné a dobrovoľné poistenie auta. V rámci povinného poistenia poznáme povinné zmluvné poistenie, ktoré je zákonom stanovené a v prípade, že takúto poistku nemáte a aj tak jazdíte, riskujete pomerne mastnú pokutu. PZP vám kryje náklady, ktoré vy spôsobíte inému motoristovi, typickým príkladom sú napríklad ,,ťukance“ na parkoviskách, keď len druhému vodičovi necháte za stieračom lístok s vaším číslom poistky, odkiaľ sa potom škoda uhradí. Je dobré, že toto poistenie je dnes poskytované aj viacerými súkromnými poisťovňami, takže do tejto oblasti vstupuje aj konkurenčný prvok, čo prospieva samotným zákazníkom – získavajú PZP za výhodnejšie ceny a môžu si vyberať z lepších, širších ponúk. Okrem toho poznáme aj dobrovoľné poistenia, ako napríklad havarijné poistenie či rôzne pripoistenia. V rámci havarijnej poistky môžeme hovoriť o škodách, ktoré sa pri neúmyselne spôsobených škodách počítajú na vašom automobile. Poisťovňa vám teda potom preplatí určitú čiastku. Veríme, že nebudete zbytočne riskovať a poistíte si svoj automobil proti prípadným škodám. Poistenia automobilu môžete už uzatvoriť pohodlne aj prostredníctvom internetu.