Predpoklady kvalitnej pracovnej obuvi!

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala byť prioritou každého zamestnávateľa, ako aj zamestnanca a to počas celej pracovnej doby. Mnohí odborníci sa zhodujú v názore, že diskusie na tému bezpečnosti zamestnancov pri práci sú zbytočné, pretože neexistuje nič cennejšie ako ľudský život, no v praxi to neplatí vždy. Z uvedeného teda vyplýva tak povinnosť zamestnancov zúčastňovať sa pravidelných školení o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj povinnosť zamestnávateľov poskytovať svojim zamestnancom osobné ochranné pracovné pomôcky. Je samozrejmé, že každá profesia si vyžaduje špeciálnu ochranu, no všeobecne možno skonštatovať, že ochranné prostriedky predstavujú najmä pracovné oblečenie a pracovnú obuv.

Práve do kategórie pracovnej obuvi možno v súčasnosti zaradiť skutočne veľké množstvo rôznych typov topánok. Pracovná obuv sa totiž od seba odlišuje vo viacerých smeroch, pričom základné rozdiely spočívajú v druhu vykonávanej práce, ako aj v ročnom období či v ochranných vlastnostiach danej topánky. K základným typom pracovnej obuvi zaraďujeme bezpečnostné pracovné topánky, priemyselnú obuv, obuv otvorenú či bielu obuv, ktorá je určená pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Hoci pracovnú obuv ponúka na trhu mnoho výrobcov, kvalita pracovnej obuvi sa od výrobcu k výrobcu značne odlišuje. Dôležitými vlastnosťami pracovnej obuvi je v prvom rade ich pevnosť, protišmyková podrážka, anatomický tvar, prípadne aj oceľová špička. Spoločným menovateľom tak pracovnej obuvi, sandálov, poltopánok, členkovej obuvi, ako aj sárovej obuvi je kvalita. Súčasná ponuka pracovnej obuvi spĺňa všetky platné normy tak pri pánskej, ako aj dámskej pracovnej obuvi, ktorá je vyrobená z prvotriednych materiálov s dlhou životnosťou.