Pred predajom, si auto nechajte skontrolovať

Pred predajom, si auto nechajte skontrolovať

Mať dlhodobo pokazené auto nie je nič príjemné. Okrem toho, že na ňom nemôžete jazdiť, nie je jednoduché ho ani predať.

Nepodceňujte ani malé závady na vašom vozidle, tie sú totižto výkričníkom tých väčších, ktoré vám neskôr môžu narobiť oveľa väčšie problémy a nespôsobilosť na jazdenie. Hneď ako sa vám na vašom aute nebude niečo pozdávať, by ste auto mali zaniesť do autorizovaného autoservisu v Bratislave. Pobočky autoservisov však nájdete aj v iných mestách.

Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie. Vozidlo pritom musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia, ak je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Je potrebné tak požiadať, obvodný úrad dopravy v meste, ktorom máte trvalý pobyt o dočasné vyradenie vozidla z premávky. Znamená to, že auto nesmie ísť na cesty, ani stáť na parkovisku. Vozidlo je síce stále v evidencii vozidiel, no bez techničáku a tabuliek s evidenčnými číslami.

Ak po odstránení závad na vozidle, ste sa rozhodli, že auto chcete predať, je potrebné auto odhlásiť do 15 dní od predaja. Stačí prísť na policajné oddelenie, kde bolo auto zaevidované a priniesť so sebou niekoľko dokladov. Auto tam mať nemusíte. Policajti si budú žiadať okrem iného:

  • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa,
  • platný doklad totožnosť,
  • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) za obdobie roka, keď vozidlo nebolo vyradené; polícia v tejto súvislosti uvádza, že poistenie vozidla možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla.

Auto však ale predajte iba vtedy, ak ste si istý jeho 100% stavom spôsobilosti na jazdenie.