Prečo používať pracovnú obuv?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje vo všeobecnosti taký stav pracovných podmienok, ktorý eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov konkrétneho pracovného procesu či prostredia na konkrétnych pracovníkov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zahŕňa dve základné funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia zamestnancov, ktorí danú prácu vykonávajú. Každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť dbať na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel na pracovisku. Taktiež má povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné pomôcky v závislosti od toho, aký druh práce sa na pracovisku vykonáva.

Medzi najdôležitejšie pracovné pomôcky môžeme zaradiť pracovnú obuv, pričom poznáme viacero typov pracovnej obuvi. Pracovná obuv môže byť rozdeľovaná podľa viacerých kritérií. V prípade, že do úvahy berieme ochrannú funkciu či doplnkové vlastnosti , podľa platných noriem rozlišujeme pracovné topánky, bezpečnostnú obuv a ochrannú obuv. Najčastejšie sa pracovné topánky odlišujú od tých normálnych spevnenou špičkou, pričom môže ísť o oceľovú prípadne plastovú špičku.

Hoci zákon ukladá povinnosť používať ochranné pomôcky pri práci celoročne, štatistiky ukazujú, že najväčší dopyt po pracovnej obuvi je v jesennom a zimnom období, teda vtedy, keď začne často pršať, snežiť či mrznúť ocenia pracovníci kvalitné pomôcky viac ako v letných mesiacoch. Novinkou medzi pracovnými topánkami sú zimné pracovné topánky, ktorých zateplenie spočíva v použití toho najkvalitnejšieho podšívkového materiálu, ktoré predstavujú pre zamestnávateľa aj vyššie náklady. Avšak, nesprávne zvolený druh pracovnej obuvi môže narobiť viac škody ako osohu. Najmä pri namáhavej práci by súčasťou pracovných pomôcok mali byť aj kvalitné topánky, keďže v mnohých odvetviach sú pri práci namáhané najmä chodidlá.