Prečo neprichádza tá správna ponuka práce?

student-849825_1280

Medzi najväčšie problémy súčasnosti patrí nezamestnanosť. Vo všeobecnosti ju radíme do radu ekonomických, politických, ako aj sociálnych problémov. Nezamestnanosť je strašiakom, ktorí už roky straší nielen normálnych ľudí, ale aj odborníkov, politológov či politikov. Ale čo vlastne nezamestnanosť predstavuje? Je to stav, kedy je dopyt po práci vyšší ako ponuka práce. Teoreticky by sme teda mohli konštatovať, že počet voľných pracovných miest je absolútne nižší ako počet osôb, ktoré chcú pracovať a ktorí ponúkajú seba ako výrobný faktor na trhu práce.

Avšak je to skutočne pravda? Naschvál som použila slovo teoreticky je počet pracovných miest menší ako počet osôb túžiacich po práci a to z jednoduchého dôvodu. Čoraz viac sa totiž stretávame s fenoménom, ktorý ukazuje, že hoci existujú voľné pracovné miesta, ľudia nemajú záujem pracovať. Prečo je to tak? Prečo niekto odmietne ponuku práce, kým iný by za ňu dal čokoľvek. Sčasti môžeme túto situáciu prisudzovať pohodlnosti občanov či proste nechuti zapojiť sa do pracovného cyklu.

Tak ako nezamestnanosť, aj ponuka práce nie je na území celého štátu úplne rovnaká. Dôvodom sú regionálne rozdiely, ktoré vládnu medzi jednotlivými časťami Slovenska. Tam, kde je nezamestnanosť najvyššia je absolútny počet voľných pracovných miest menší ako v okresoch, kde je nezamestnanosť vyššia. Na ponuku práce a aj príchod relatívnych investorov závisí od mnohých ukazovateľov, medzi ktoré môžeme zaradiť tak demografiu, ako aj infraštruktúru či rozvoj daného regiónu. Ponuka práce takisto závisí aj od očakávaní samotného dopytu. Je všeobecne známe a praxou potvrdené, že ľudia z chudobnejších a menej rozvinutých regiónov sú spokojní aj s nižšou mzdou, naproti čomu, potenciálni zamestnanci firmy, ktorá sa nachádza na západe či v okolí Bratislavy sa neuspokoja s nižšou mzdou.