Prechod zo živnosti na s. r. o. Oplatí sa?

Máte živnosť? A uvažovali ste niekedy nad tým, že s. r. o. by mohla byť pre vás oveľa výhodnejšia? Ak ste o tejto možnosti nielen že neuvažovali, ale ani o nej nevedeli. Po tomto článku sa nad touto zmenou istotne začnete viac a viac zamýšľať. Bolo to tak aj u mňa. Pracoval som na živnosť a tieto slová, ktoré som sa tiež dočítal na internete ma presvedčili o zmene. Prejsť zo živnosti na s. r. o. bol pre mňa veľmi dobrý krok.
Všeobecne platný návod na to, kedy prejsť zo živnosti na s.r.o. vám síce nepoviem povedať, ale existujú faktory, ktoré pri rozhodovaní zavážia. Avšak, ku každému prípadu je potrebné pristupovať individuálne, pretože do rozhodovania vstupuje niekoľko skutočností a dôležitosť každej z nich je rôzna v závislosti od konkrétnej firmy.

A prečo sa rozhodnúť pre pre prechod zo živnosti na s. r. o., som zhrnul do týchto riadkov:

– ako živnostník, platíte vyššie odvody,
– chcete pribrať do podnikania ďalšieho spoločníka,
– chcete pribrať do podnikania investora,
–  s.r.o. pôsobí dôveryhodnejšie na obchodných partnerov,
– realizujete rizikovejšie projekty (spoločník v s.r.o. ručí obmedzene).
Ďalší z faktorov, ktorý ma presvedčil o prechode na s. r. o. je to, že ak sa vám ako živnostníkovi darí a dosiahnete vysoké príjmy a vysoký základ dane, ovplyvní to aj výšku vašich odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Práve tento fakt patrí k pomerne častým stimulom k prechodu na podnikanie formou s.r.o.
Výhody sú veľmi lákavá ponuka, poďme sa ale pozrieť aj na nevýhody, ktoré prechod zo živnosti na s. r. o. Obnášajú:
– uplatnenie paušálnych výdavkov – s.r.o. si nemôže uplatniť paušálne výdavky, ale len výdavky zistené z podvojného účtovníctva,
– flexibilita podnikania – prevádzkovanie živnosti je možné pozastaviť, čo v prípade s.r.o. možné nie je,
– prístup k príjmom z podnikania prakticky kedykoľvek – v s.r.o. si musí podnikateľ nastaviť odmeňovanie cez rôzne právne vzťahy, nemôže vyberať peniaze z pokladnice alebo bankového účtu ako nedaňové výdavky na osobnú spotrebu.
Tak, čo u vás prevláda? Náklonnosť k výhodám, alebo nevýhodám. Je to len na vás.