Pracovné rukavice sú pri manuálnych činnostiach nevyhnutnosťou

Pracovali ste už niekedy vo fabrike či továrni a poznáte chlebíček tvrdej manuálnej práce? V tom prípade zrejme najlepšie pochopíte dôležitosť pracovných ochranných pomôcok pred prípadným zranením či pred ujmou na zdraví. Nevravíme, že v bežnom živote nebezpečenstvo nehrozí. Chceme len podotknúť, že pri manuálnych prácach takéto riziko vzrastá a je fajn sa pred ním radšej ochrániť. Zamestnávatelia na to našťastie myslia, majú to navyše prikázané aj v Zákonníku práce. V tom sa okrem iného píše, že zamestnávateľ je povinný vytvoriť primerané pracovné podmienky a takisto ochranu pred prípadným zranením. Ak ste zamestnávateľ vy, tak tiež myslite na zdravie vašich ľudí, je to vaša morálna i právna povinnosť!

Čo teda patrí medzi pracovné ochranné prostriedky? Môžeme určite myslieť na ochranné prilby či helmy, zabraňujúce zraneniu pri páde predmetov z výšky. Pri páde veľkého telesa z veľkej výšky bohužiaľ nepomôže ani helma, je však dobré urobiť maximum a chrániť sa najlepšie, ako to je vôbec možné. Popri hlave sú citlivým miestom aj končatiny, v prípade manuálnej práce predovšetkým ruky. Preto nezabudnite na dostatočne kvalitné a odolné pracovné rukavice, slúžiace na ochranu pred popáleninami či chemickými reakciami, ktoré by mohli spôsobiť poranenie vašej pokožky. Môže sa zdať, že pracovné rukavice predstavujú len taký detail, ktorý v skutočnosti nehrá až takú rolu. Je to presne naopak, je veľmi podstatné, akú kvalitu rukavice majú, a či vás dostatočne ochránia pred zranením či popálením. Preto pokiaľ ste vy zamestnávateľ a nakupujete rukavice zamestnancom, venujte tomu radšej to euro navyše,  aby ste predišli prípadným nepríjemným okamihom. Veríme, že sa vám to v dobrom vráti vo vyššej bezpečnosti vašich pracovníkov!