Poznáte webinár?

Poznáte webinár?

Webinár predstavuje formu online komunikácie, ktorá prebieha výlučne prostredníctvom internetu cez webový prehliadač. Webinár sa začal používať začiatkom 21. storočia, a rozšíril sa spolu s technológiami určenými pre videokonferencie. Webinár predstavuje skratku výrazu webový seminár, ktorého účastník nepotrebuje hardware ani software, pričom možnosti použitia webináru sú skutočne široké. Medzi najvýznamnejšie plusy webináru patrí predstavovanie a odovzdávanie hodnotných informácií o určitých produktoch či službách, ako aj opis fungovania určitých programov.

V dnešnej dobe môžete priebežné vzdelávanie či školenie absolvovať aj doma či vo vlastnej kancelárii. Webináre predstavujú z pohľadu školiaceho bežné školenie, ktoré si vyžaduje prípravy porovnateľné s klasickým školením. Navyše pri on-line školení, teda webinároch odpadajú cestovné náklady, ktoré sú spojené s prepravou osôb na miesto konania školenia. Webináre teda šetria spoločnostiam nielen cestovné náklady, ale aj výdavky, ktoré sú spojené s prenajatím učebne, ktorá je nevyhnutná pri reálnom fyzickom školení. Pri webinároch sa zo strany účastníkov školenia očakáva sústredenosť a plná motivácia, ako aj zodpovednosť a spoľahlivosť, že si celé on-line školenie pozrú a počas neho nebudú vybavovať iné pracovné či súkromné záležitosti. Za zásadnú výhodu webináru považujeme možnosť vyhotoviť zo seminára záznam, ku ktorému sa môžu účastníci v prípade potreby vrátiť a pozrieť si ho opätovne. Túto výhodu môžeme z určitého uhla pohľadu považovať aj za nevýhodu, pretože účastníci si môžu seminár pozrieť iba z archívu a tým sa sami oberajú o možnosť na doplňujúce otázky v prípade nezrovnalostí.

Webinár predstavuje teda formu prednášky, ktorá trvá vo väčšine prípadov 1 – 1,5 hodiny, pričom praktické vyskúšanie si opísaných postupov je už na samotnom účastníkovi webináru.