Potrebujete si požičať? Skúste kolektívne pôžičky

O požičiavanie peňazí sa vo všeobecnosti zaujímajú dva typy ľudí. Prvá skupina prestavuje investorov alebo tých, ktorí majú prebytok finančných prostriedkov a majú záujem požičať ich iným a tak svoje peniaze zhodnotiť vyššou úrokovou mierou, aká im je ponúkaná v peňažných ústavoch. Druhú skupiny predstavujú tí ľudia, ktorí si chcú požičať za nižšiu úrokovú mieru, pretože finančných prostriedkov majú nedostatok.

Kolektívne pôžičky predstavujú vhodný nástroj pre obe tieto skupiny. Základný princíp je požičiavanie si peňazí dlžníkmi od investorov. Pričom je zaužívané, že jeden investor požičiava peniaze naraz viacerým dlžníkom, čím sa snaží o diverzifikáciu rizika. Zjednodušene povedané, ide o vzťah medzi jedným investorom a viacerými dlžníkmi. Môžeme teda konštatovať, že ide tak o kolektívne požičiavanie, ako aj kolektívne investovanie.

Systém kolektívnych pôžičiek prebieha online, teda mimo finančné inštitúcie. Pre taký typ vzťahu je potrebná len prítomnosť sprostredkovateľa, ktorý má na starosti platformu, kde sa stretávajú ponuky investorov s požiadavkami dlžníkov a kde sa realizujú pôžičky. Odmenou sprostredkovateľ je pár percent z každej realizovanej pôžičky, vďaka čomu má  možnosť naďalej prevádzkovať platformu kolektívneho požičiavania peňazí. Tento typ pôžičky poskytuje výhodu obom stranám. Investor získa vyššie zhodnotenie svojich úspor a dlžník má možnosť požičať si peniaze lacnejšie.