Pár slov o poistení

Pár slov o poistení

Poistenie domácnosti kryje škody na vybavenie domácnosti. Samozrejme, to ani zďaleka nie je všetko. V rámci poistenia domácnosti sa uzatvára aj ďalšie poistenie, a to poistenie zodpovednosti. Všetky by mali mať nastavené optimálne limity plnenie. A to nie je len téma o ich dostatočnej výške.

 

Čo v skutočnosti tvorí poistenie?

Výška poistenia majetku či domácnosti  sa odvíja predovšetkým od rozsahu poistenia. Ak chcete byť poistení len proti živelným pohromám a nenachádzate sa priamo v záplavovej zóne, zaplatíte oveľa menej ako ten, kto v záplavovej zóne býva. Zas naopak môžete zaplatiť viac kvôli riziku vandalizmu či krádežiam. Cenový rozdiel je pritom skutočne vysoký. Vo veľkých mestách si za poistenie proti krádeži riadne priplatíte.

 

Druhou položkou, ktorá výrazne ovplyvňuje cenu poistenia, je lokalita. V Bratislave je poistenie aj dvojnásobne vyššie ako v iných lokalitách na Slovensku. Rozhoduje tiež, či ide o byt alebo rodinný dom a či je v lokalite, kde je menej domov, alebo uprostred mesta. Do konečnej sumy sa dokonca zarátava aj to, na akom poschodí sa poistená domácnosť nachádza.

 

Na výške poistenia majetku sa taktiež podpisuje aj to, či sa poisťujete na cenu novú alebo časovú. Zjednodušene môžeme povedať, že pri novej cene získate poistné plnenie také, aby ste si zničenú vec mohli zaobstarať novú. Pri cene časovej obdržíte od poisťovne toľko, aby ste si zničenú vec mohli kúpiť v bazári. Poisťovne spravidla majú rôzne obmedzenia veku a stavu poistenej veci, na základe ktorého určujú, či bude poistné plnenie vyplatené v rámci ceny novej alebo časovej.

Získať môžete aj zjednodušené poistenie, pri ktorom je väčšina parametrov poistenia, vrátane ďalších pripoistení,  prednastavená. V takom prípade je dobré presvedčiť sa, či skutočne zodpovedá vašim predstavám.

 

Zľavy na poistnom

Poisťovne a ich sprostredkovatelia ponúkajú rôzne zľavy na poistnom. Sú medzi nimi obchodné zľavy (ktoré môže poskytnúť sprostredkovateľ poistenia predovšetkým na úkor vlastnej provízie), ale aj zľavy za nadštandardné zabezpečenie či za súbeh viacerých poistných zmlúv pri jednej poisťovne.

 

Dávajte si pozor, aby ste poistné nepreplácali

Poistné (teda cena) poistenia majetku či domácnosti sa odvíja okrem iného aj od hodnoty vybavenia domácnosti. Hodnotu si však určuje poistený sám.

 

Zabezpečenie domácnosti

Podľa spôsobu zabezpečenia domácnosti niektoré poisťovne ponúkajú zľavy. Ak máte teda nadštandardné zabezpečenie domácnosti, napr. bezpečnostné vstupné dvere, mreže na oknách alebo alarm, budete platiť nižšie poistné (zľava sa, samozrejme,  odpočíta z poistného za riziko krádeže).

 

Pokiaľ ale domácnosť chcete poistiť na vyššiu sumu (s vyššími limitmi plnenia), bude pravdepodobne potrebné vyššie zabezpečenie zo zmluvy. Poisťovňa však zabezpečenie neskúma – iba predpíše, na akej úrovni má byť. Až v prípade škody poisťovňa zisťuje, či boli splnené náležitosti zmluvy.

 

Na poistení zodpovednosti sa nevyplatí šetriť

Poistenie zodpovednosti väčšina ľudí pozná z povinného ručenia. Poistenie zodpovednosti za škody v občianskom živote býva súčasťou poistenia domácnosti. Rozsah jeho krytia sa ale neobmedzuje iba na vytopenie suseda. Možno ním kryť aj škody, ktoré spôsobí váš pes poštárovi alebo vaša ratolesť na oknách domov vedľa futbalového ihriska.