Než sa sami vyberiete na registrový súd, radšej sa informujte

Než sa sami vyberiete na registrový súd, radšej sa informujte

Pri vysokom počte výskytu obchodných spoločností na území Slovenskej republiky je veľmi vhodné udržiavať poriadok aspoň po administratívnej stránke. Keby si mohol hocikto založiť spoločnosť bez splnenia akýchkoľvek požiadaviek a bez zápisu do verejného registra voľne prístupného každému občanovi, zrejme by nedochádzalo k transparentnosti vyžadovanej najmä pri poskytovaní služieb spotrebiteľom a iným klientom. Preto všetky druhy obchodných spoločností, či už akciovka, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná a verejná obchodná spoločnosť, alebo aj družstvo a iné právnické osoby, musia byť zaregistrované v obchodnom registri. Nie je dôležité zapísať základné údaje len pri ich vzniku, ale treba tento verejný register udržiavať permanentne aktualizovaný, aby nedochádzalo k nedorozumeniam alebo podvodom. Zaujímavé je, že nielen právnické osoby sa zapisujú do obchodného registra, ale aj určite fyzické osoby po slnení konkrétnych podmienok tu môžu byť zapísané. Keď si však predstavíte, že by ste nepríjemné papierovačky pri zápise všetkých potrebných údajov museli absolvovať sami, môžem vám prísť nevoľno. A čo ešte vtedy, keď ste si svoju spoločnosť úspešne zapísali, ale nastáva u vás dôležitá zmena, ktorá vyžaduje ďalšiu registráciu? Určite nemáte chuť podstúpiť túto tortúru znova. Zrejme by ste mali vyhľadať advokátske služby pri zmenách v Obchodnom registri, aby ste boli informovaní o všetkých podstatných náležitostiach zmeny a nemuseli svoju návštevu registrového súdu niekoľkokrát opakovať. Potrebujete doplneniť alebo zrušiť predmet svojho podnikania? Možno ste sa presťahovali a bude potrebná zmena adresy sídla vašej spoločnosti. Takisto je potrebné uskutočniť zápis nového konateľa spoločnosti alebo zmena spoločníka pri prevode obchodného podielu, či zmena obchodného mena spoločnosti.