Modernejšie,rýchlejšie a efektívnejšie!

Modernejšie,rýchlejšie a efektívnejšie!

Pod skratkou LTE sa ukrýva originálne anglické pomenovanie siete – Long Term Evolution, čo predstavuje technológiu, ktorá je určená pre vysokorýchlostný internet v mobilných sieťach. LTE siete sú súborom 3GPP štandardov, ktorými je definovaný nový mobilný telekomunikačný systém. V súčasnosti označujeme skratkou LTE technológie pre mobilné siete takzvanej štvrtej generácie. Štvrtá generácia mobilných sietí je označovaná skratkou 4G a zároveň je nástupcom a určitým vylepšením 3G sietí. LTE siete disponujú oproti sieťam UMTS, ktoré predstavujú už spomínanú 3G sieť viacerými výhodami a vylepšeniami. Sieť LTE má oproti 3G sieti na jednej strane menej technologických prvkov, no na druhej strane oveľa väčší výkon, čo môžeme jednoducho definovať ako fakt, že pri menšom množstve vynaloženej práce získavame oveľa väčší úžitok.

Dôvodom, prečo bola vyvinutá LTE sieť, teda 4G, bol fakt, že zvyšovanie prenosovej kapacity 3G sietí, bolo spolu s neustále rastúcim množstvom prenesených dát užívateľov jednak neekonomické a v konečnom dôsledku aj neefektívne. Ako už bolo spomenuté technológia LTE je určená pre vysoko rýchlostný internet v mobile, kedy rýchlosť sťahovania teoreticky dosahuje až 172,8 Mbps a rýchlosť odosielania zase 57,6 Mbps.

Na prvý pohľad sa možno zdať, že ide iba o ďalší technologický výdobytok modernej doby, kedy sa informačné a komunikačné technológie vyvíjajú raketovým tempom, avšak LTE siete prinášajú aj niekoľko praktických výhod pre konečného užívateľa smartfónu. Napríklad taká baterka. Ak sme mali v telefóne nainštalovaných niekoľko aplikácií, pri 3G sieti si vyžadovali časté aktualizácie, čo míňalo baterku a potrebné bolo teda častejšie nabíjanie telefónu. Pri LTE sieti sa tomu dá zabrániť vďaka efektívnejšiemu a úspornejšiemu sledovaniu signalizačných správ.