Kedy uzavrieť havarijné poistenie?

Kedy uzavrieť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je zamerané na pokrývanie škôd, ktoré vzniknú na poistenom vozidle počas havárie, živelnej udalosti, útoku vandalov alebo pri krádeži. V porovnaní s povinným zmluvným poistením, ktoré je zamerané len na pokrývanie škôd spôsobených na zdraví a vozidlách iných osôb, havarijné poistenie pokrýva aj škody, ktoré vzniknú vašim zavinením. Aj kvôli tomu sa jedná o dobrovoľný typ poistenia.

Ak sa rozhodnete uzavrieť havarijné poistenie, vedzte, že dôležité sú aj samotné parametre poisťovaného vozidla. Rozhodujúcimi teda sú aj značka a typ vozidla, jeho farba, vek či objem motora. Od týchto faktorov sa totiž následne odvíja aj cena a výška poistenia. Ďalšou možnosťou, ktorú havarijné poistenie ponúka, sú asistenčné služby, ktoré sú vodičom k dispozícii pri akýchkoľvek problémoch alebo komplikáciách na cestách. Ich rozsah je však možné nastaviť podľa potreby ešte pri uzatváraní poistenia.

Niektorí klienti sa rozhodnú zrušiť havarijné poistenie. Väčšinou je dôvodom snaha získať lepšie poistné podmienky (benefity, kvalitnejšie asistenčné služby, vyššie krytie). Inými okolnosťami môže byť aj iná kvalita služieb u aktuálneho poisťovateľa, nespokojnosť s riešením poistnej udalosti, navýšenie výšky poistné alebo iné. Ďalšími dôvodmi sú však aj krádež vozidla, totálna škoda na vozidle, prepis automobilu na iného majiteľa, neplatenie poistného či dohoda s poisťovňou.

V prípade, že sa rozhodnete zrušiť havarijné poistenie, jeho zrušenie sa musí udiať v súlade so zákonom a poistnými podmienkami zmluvy. Výpoveď, ktorou havarijné poistenie rušíte, je potrebné priniesť osobne alebo poslať doporučene do poisťovne v dostatočnom časovom predstihu. Pokiaľ chcete ukončiť havarijné poistenie ku dňu výročia poistnej zmluvy, výpoveď musí byť doručená najmenej 6 týždňov pred výročným dňom.