Každodenné starosti imobilných občanov!

Zodpovedné podnikanie v oblasti ľudských zdrojov, starostlivosti o zamestnancov, životné prostredie a komunitu odlišuje bežné firmy od spoločensky zodpovedných firiem, ktorým nejde iba o akumuláciu zisku, ale aj o základné princípy slušnosti a zodpovednosti. Mnohé, moderné firmy dvadsiateho prvého storočia myslia aj na menej šťastných ľudí a preto sa v portfóliu ich služieb objavujú aj výrobky či predmety, ktoré slúžia osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Keďže bezbariérový prístup je na Slovensku zatiaľ iba zbožným želaním, zdvíhacie zariadenia v podobe šikmých schodiskových plošín, stropných zdvihákov, stoličkových výťahov, schodolezov či nájazdových rámp sú mnohokrát jedinou možnosťou, vďaka ktorej je umožnené premiestňovanie imobilných občanov našej republiky.

Keďže doba pokročila, pokročili aj zdvíhacie zariadenia, ktoré v súčasnosti predstavujú moderný spôsob uľahčenia každodenného života tak zdravotne postihnutým občanom, ako aj ich opatrovateľom a blízkym. V praxi sa stretávame najmä so schodiskovými plošinami, ktoré sú často označované aj za výťahy pre imobilných ľudí. Tento typ zdvíhacieho zariadenia pomáha hendikepovaným ľuďom prekonávať architektonické bariéry, najmä schodiská. Ide o zariadenia, ktoré so sebou prinášajú mnoho výhod, ktoré spočívajú najmä v minimálnych stavebných úpravách, ako aj minimálnych zástavbových rozmeroch. Výhodou pre imobilných občanov je tiež stabilná jazda, ako aj pevné uchytenie plošiny k dráhe schodov. Bežná nosnosť takýchto plošín je až do tristo kilogramov, pričom mnohé firmy ponúkajú na želanie svojim zákazníkom aj nerezové vyhotovenie tohto zdvíhacieho zariadenia. K zdvíhacím zariadeniam, ktoré značne uľahčujú život imobilným občanom patrí aj stropný zdvihák, ktorý umožňuje bezpečné zdvíhanie, premiestňovanie, ako aj následné spustenie osôb, ktoré sú v závesnom popruhu.