Investície

Investície

Mnoho spoločností, fyzických či právnických osôb hospodária so značným kapitálom a keď už je financií dosť, veľa investorov sa rozhodne investovať svoje peniaze do nejakého projektu, nehnuteľnosti či akcií, kde sa im ich kapitál buď uchová, alebo znásobí. Samozrejme sú aj situácie, kedy investície nie sú úspešné, no s určitým rizikom musí vedieť každý investor rátať.

Podstatou investovania je teda nakúpenie dlhodobého finančného, nehnuteľného aj hnuteľného, ale aj krátkodobého majetku. Každý investor si pred investovaním musí stanoviť základné otázky, ako sú napríklad prečo chce investovať, na ako dlho chce podstúpiť svoju investíciu a do akej miery je ochotný za ňu znášať riziko. Pri posudzovaní týchto kritérií investori často používajú rôzne ukazovatele, ktoré im pomáhajú ohodnotiť, či sa do investície môžu „pustiť“, alebo či je lepšie ju nechať tak. Takýmito ukazovateľmi sú napríklad ukazovateľ výnosnosti či doby návratnosti investícií.

Pri investovaní je teda potrebné zmapovať všetky možnosti, vytvoriť si určitý plán, vedieť predvídať okolnosti, ktoré môžu vaše investície znásobiť alebo naopak, zmariť. Ak sa vám investícia vydarí, môže to zmeniť váš život k lepšiemu, ak však investujete zle a neodhadnete riziko, môže to viesť k stratám a ku strachu sa vydať touto cestou znovu. Je už len teda na investorovi, či dostatočne dôveruje sebe a svojmu tímu a spoločnosti.