Internetový portál

Internetový portál je webový server, ktorý môžeme charakterizovať ako bránu svojho druhu do sveta internetu. Ich vznik sa viaže k 90. rokom 20. storočia, keď internetové vyhľadávače neposkytovali dostatočne relevantné informácie a výsledky, boli internetové portály najnavštevovanejšími webovými servermi, čo pri niektorých platí dodnes. Internetové portály obsahujú katalóg odkazov, vďaka ktorému plnia funkciu akýchsi internetových brán respektíve rázcestí.

Postupom času sa internetové portály rozmohli a dnes už ponúkajú širokú škálu služieb, ako napríklad bezplatný e-mail, predpovede počasia, televízny program, kurzy mien, chat, kalendár, blogy, mapy, horoskopy či dokonca internetový bazár.

Internetové portály sú dnes veľmi populárne. Mnoho užívateľov má svoj obľúbený portál, ktorému je verný už niekoľko rokov a navštevuje ho so železnou pravidelnosťou. Niektoré portály nám vyhovujú viac a iné menej. Keďže prestavujú ako keby vstupnú bránu k množstvu informácií, ich hlavnou prínosom je, že prinášajú zjednotený prístup k aktuálnym údajom z určitej oblasti. Internetové portály dnes predstavujú komplexný a rozsiahly web, ktorý poskytuje množstvo informácií takpovediac pod jednou strechou.

Ak sa rozhodujete pre založenie vlastného internetového portálu, musíte sa v prvom rade rozhodnúť pre vhodný formát. Následne si musíte určiť funkcie, ktoré bude portál svojim užívateľom poskytovať a predovšetkým zvoliť také riešenie, ktoré bude schopné prispôsobovať sa aktuálnym technickým, technologickým no najmä užívateľským podmienkam, keďže portály slúžia rôznym užívateľom s rôznymi potrebami. Treba si urobiť aj predbežný prehľad nákladov na aktualizáciu informácií, čo so sebou prináša potrebu pravidelných investícií. Ak sa však rozhodnete pre internetový portál, vašou odmenou bude spokojnosť a vernosť užívateľov a v konečnom dôsledku aj splnenie vašich ďalších cieľov.

macbook-606763_1280