Čo sme oprávnení žiadať ohľadom asistenčných služieb?

Čo sme oprávnení žiadať ohľadom asistenčných služieb?
Neviete čo môžete vo svojej poisťovni využiť v prípade nehody? Na čo by ste nemali zabudnúť a čo treba poisťovni nahlásiť? Ak spôsobíte dopravnú nehodu, pri ktorej sú poškodené vozidlá iných osôb, škodu na poškodených vozidlách za vás zaplatí poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené zákonné poistenie vozidla. Ak ste účastníkom bežnej, či hromadnej nehody, môžete využiť asistenčné služby poskytované vašou poisťovňou, či už máte uzatvorené PZP alebo havarijné poistenie.

Pri čerpaní asistenčných služieb môžete využiť:
– opravu vozidla na mieste nehody,
– prenocovanie posádky automobilu,
– zapožičanie náhradného vozidla a pod.
Volanie asistenčnej služby je bezplatné alebo len za cenu miestneho hovoru. Asistenčná spoločnosť disponuje vlastnými asistenčnými vozidlami, pracovníkmi alebo sieťou špecializovaných subdodávateľov – väčšinou živnostníkov či menších firiem, ktorých si objednáva ku konkrétnej poistnej udalosti. Najmä na Slovensku a v základnom rozsahu asistenčných služieb je väčšina úkonov platená klientom, pretože asistenčná spoločnosť prevažne len zorganizuje dojazd príslušného špecialistu na dané miesto.
Klienti majú najviac ťažkostí s nedostatočnou znalosťou rozsahu asistenčných služieb. Táto sa dá odstrániť lepšou informovanosťou zo strany poisťovní a asistenčných spoločností. Tiež je dobré, ak klient zavolá asistenčnú spoločnosť, pretože mu radi poradia možnosti riešenia aktuálnej situácie. Najdôležitejší je výber asistenčnej spoločnosti. Napríklad v praxi sa vám môže stať, že budete potrebovať odťahovaciu službu. Určite je výhodnejšie ak si vyberiete o 5 eur drahšiu poistku v poisťovni, ktorá poskytuje aj pri poruche vášho auta na slovensku preplatenie odťahu do výšky 100 EUR, namiesto poisťovne, ktorá vám tento odťah len dohodne a náklady naň si v plnej výške hradíte.