Chcete zrušiť PZP a neviete ako na to?

Chcete zrušiť PZP a neviete ako na to?

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzatvoriť PZP ukladá zákon, avšak uzatvárajú ho jednotlivé komerčné poisťovne na základe špeciálnej licencie. Z tohto dôvodu majú motoristi možnosť rozhodnúť sa pre tú komerčnú poisťovňu, ktorá im poskytne najlepšie podmienky.

Ak chce sa rozhodli pre uzatvorenie povinného zmluvného poistenia v jednej poisťovni, no po určitom období ste sa dozvedeli, že iné poisťovne ponúkajú svojim klientom lepšie a výhodnejšie podmienky, svoje nevýhodné PZP môžete pokojne zrušiť. Zrušenie PZP nepredstavuje zložitý proces, avšak pozor si treba dať na určité náležitosti. Dôležité je, aby ste dodržali lehotu na výpoveď PZP zmluvy v poisťovni, kde ste boli poistení doposiaľ. Písomnú výpoveď zmluvy, ktorou zrušíte PZP v súčasnej poisťovni musíte doručiť najneskôr do šiestich týždňov pred koncom poistného obdobia. Pozor si treba dať aj na to, že zrušiť PZP a podať výpoveď môžete len jedenkrát ročne a to písomne ku koncu poistného obdobia, teda k výročnému dňu. Postup pri zrušení PZP je jednoduchý a spočíva v niekoľkých jednoduchých krokoch. Po prvé, musíte vyplniť žiadosť o výpoveď poistnej zmluvy, vyplnenú žiadosť vytlačíte a podpíšete. Takto vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlete alebo osobne zanesiete do súčasnej poisťovne.

Dôvody, ktoré vedú k zrušeniu PZP môžu byť viaceré. Okrem zrušenia PZP jeho výpoveďou štyridsať dva dní pred koncom poistného obdobia, môže ísť aj o zánik predmetu poistenia, teda poisteného vozidla. Tento dôvod je používaný pri rozsiahlych škodách po havárii, po krádeži daného vozidla alebo pri vyradení daného auta z evidencie motorových vozidiel. Dôvodom zániku PZP môže byť aj zmena vlastníka, nezaplatenie poistného či na základe dohody medzi poisťovňou a poistníkom.