Časté chyby pri tvorbe podkladu pre veľkoformátovú tlač

Hneď na úvod by sme mali poznamenať, že jedným zo základných špecifík veľkoformátovej tlače by mal byť grafický návrh. Preto si v dnešnom článku povieme na čo si dávať pozor, akým chybám sa vyvarovať pri tvorbe návrhu pre veľkoformátovú tlač.

Obrazové dáta

Pri veľkoformátovej tlači bývajú najväčšie problémy hlavne s kvalitou a rozlíšením obrazových podkladov. Pri takomto to type tlače je normálne, že dáta nie sú pripravené v mierke 1:1, ale v zmenšenej mierke, napríklad 1:10. Tu sa stretávame so zásadnou chybou pri vytváraní vlastných PDF podkladov. Častou chybou  je pri vytváraní PDF súboru nastavenie rozlíšenia na 300dpi. No pri opätovnom zväčšení súboru v rámci pôvodného zmenšenia 1:10, potom z nastavených 300dpi majú obrazové podklady rázom len 30dpi. Pri vytváraní PDF súboru pre veľkoformátovú tlač  by ste mali mať na pamäti, že jednotlivé obrazové podklady musia byť vo vysokom rozlíšení.

Fonty

Tradičnou chybou je práca s fontmi, kedy stále veľa zákazníkov veľkoformátovej tlače pracuje s fontmi nekorektne, poprípade ich vôbec nevkladá. Fonty potom môžu spôsobiť nemalé problémy. Do úvahy by sa malo brať množstvo textu a veľkosť použitých fontov. Malé písmená na veľkej ploche sa stratia, a veľa textu pôsobí kontraproduktívne.

Súbory

Pri zadávaní zákazky veľkoformátovej tlači  je častou chybou aj kompatibilita súborov. Samozrejme, že najpoužívanejším formátom je formát PDF, ktorý má množstvo výhod. No pri ripovaní súboru do jednobitového TIFFu sa môžu vyskytnúť rôzne grafické problémy. Náprava týchto chýb býva zložitá. Riešením je kontrolné rastrovanie vytvoreného PDF naspäť do Photoshopu, kedy sa múžu ukázať chyby, ktoré by inak odhalil až náhľad tlače, v horšom prípade až výsledná tlač.

Keďže veľkoformátová tlač nie je lacnou záležitosťou, mali by ste samotný návrh nechať pripraviť priamo u nich, a neexperimentovať tvorbou vlastného návrhu.