Angličtina už od útleho veku…

Angličtina už od útleho veku…

Staré slovenské príslovie hovorí, čo sa za mladi naučíš, na starobu ako keby si našiel. Snáď v žiadnej oblasti ľudského života a vzdelávania to naplatí toľkokrát ako pri študovaní cudzieho jazyka. Je vedecky dokázané, že malé deti vo veku troch až piatich rokov sa pri starostlivom prístupe dokážu naučiť cudzí jazyk na porovnateľnej úrovni s materským jazykom.

Keďže anglický jazyk sa dnes zaraďuje medzi svetové jazyky, ktorých znalosť je nevyhnutná, mal by každý rodič zvážiť možnosť prihlásiť svoje dieťa na anglický jazyk už v rannom veku. Angličtina pre deti patrí ku kurzom, ktoré rozvíjajú cit detí pre daný jazyk, ako aj formujú vzťah dieťaťa k angličtine, s ktorou sa dnes stretáva na každom roku. Súčasné moderné jazykové školy špecializujúce sa aj na výučby detí požívajú metódy, ktoré sú celosvetovo uznávané a overené detskými psychológmi, ktorí vysoko hodnotia najmä rozmanitosť a osobný kontakt. Angličtina pre deti nepredstavuje klasické kurzy. Práve naopak. Angličtina pre deti sú hodiny, ktoré sa vyznačujú láskavým prístupom pedagógov, pričom sa deti vzdelávajú hravým spôsobom. Efektívna výučba angličtiny pre deti je založená nielen na opakovaní slovíčok a jednoduchých viet, ale aj na počúvaní anglických pesničiek či sledovaní anglických animovaných programov a rozprávok. Angličtina pre deti podporuje rozvoj komunikácie a objavuje krásy jazyka v kontexte hier a aktivít.