Ako si vybrať garážovú bránu?

Ako si vybrať garážovú bránu?

Garáž je dnes automatickou súčasťou každého nového stavebného objektu. Dôvodom je zrejme aj fakt, že dnes sa už málokto zaobíde bez osobného automobilu. Veľmi podstatnou súčasťou každej garáže je garážová brána. Okrem toho, že tvorí významnú súčasť danej budovy, dôraz sa kladie aj na jej celkový vizuálny súlad s fasádou domu. Dizajn garážových brán sa odvíja od individuálneho vkusu jednotlivých zákazníkov, no v súčasnosti trend ukazuje, že mnoho ľudí sa orientuje na jednoduchý a čistý vzhľad, bez zbytočných ozdôb či ornamentov. Garážové brány tak musia spĺňať dôležité estetické a funkčné vlastnosti.

Pri výbere garážovej brány je nutné venovať svoju pozornosť viacerým skutočnostiam, ktoré súvisia s vašou celkovou spokojnosťou respektíve nespokojnosťou. Pri garážových bránach je potrebné myslieť na kvalitnú konštrukciou a bezproblémovú technickú realizáciu. Tieto dve podmienky totiž ručia za dlhodobú prevádzku, takmer nulovú údržbu či komfortnú manipuláciu s garážovou bránou. Dôležitým parametrom je aj životnosť danej garážovej brány. Na trhu sa v súčasnosti stretávame s rôznymi druhmi garážových brán, pričom takpovediac prvé husle hrajú základné tri typy. Ide o posuvné, rolovacie a výklopné garážové brány.

Rolovacie brány sú vo všeobecnosti vhodné najmä pre menšie garáže, pretože v interiéri garáže zaberajú takmer nulový priestor. Obľúbené sú vďaka svojím vynikajúcim konštrukčným a technickým riešeniam a tiež kvôli skutočnosti, že sa dajú inštalovať do už existujúcej garáže, bez akýchkoľvek stavebných úprav. Rolovacie brány sa montujú z vnútornej strany. Tento typ brán je obľúbený aj vďaka bezpečnosti, ktorú poskytujú svojím majiteľom. Každá jedna garáž je totiž zabezpečená proti otvoreniu z vonkajšej strany špeciálnymi proti zdvihovými bezpečnostnými pružinami.