Ako sa pripraviť na stk a ek?

Ako sa pripraviť na stk a ek?

Aj vy patríte k tým, čo vlastnia auto? Tak aj Vás čaká kontrola o technickom stave vozidla a emisná kontrola. Ak vlastníte novšie auto, tak túto kontrolu absolvujete raz za 5rokov. Ak je vaše auto staršie, tak ju musíte podstúpiť každé dva roky. Aká príprava na stk a ek je potrebná, aby ste prešli na prvýkrát?

Čisté auto

Ako všetci vieme, prvý dojem je dôležitý a to platí aj tu. Určite choďte na kontrolu s umytým autom, aj zvonku aj zvnútra. Obhliadajúci technik bude určite zhovievavejší, keď uvidí, že sa o auto staráte.

Brzdy

Je potrebné si dať do poriadku brzdy. Ak počujete, že Vám pískajú brzdové doštičky, tak najprv ich treba vymeniť  až potom ísť na kontrolu. Je to z dôvodu, že sa kontroluje účinnosť a stav bŕzd. Vizuálne sa kontroluje korózia brzdových rúrok a poškodenie hadíc.

Karoséria

Nosné časti nesmú byť skorodované, napríklad podbehy, uloženie náprav, skrátka nosné časti. Karoséria nesmie mať ostré hrany, to znamená skorodované niektoré časti, ktoré potom vytvoria ostrú hranu, napríklad skorodovaný lem zadného blatníka.

Svetlá

Príprava na stk a ek vyžaduje, aby ste si skontrolovali všetky svetlá. Je dôležité, aby Vám každé jedno svetlo svietilo. Hlavné svetlomety, aby svietili dostatočne a presne, to znamená nie kade tade. Ak viete, že svietia zle, dajte si ich do poriadku ešte predtým než pôjdete na kontrolu.

Príprava na stk a ek je veľmi dôležitá, ak chcete prejsť na prvýkrát bez toho, aby ste museli podplatiť technika alebo aby ste sa vyhli opakovanej stk.