Ako možno charakterizovať personálny leasing?

Personálny leasing sa považuje za novú formu získavania zamestnancov, ide o dočasné pridelenie zamestnancov. Tento spôsob obsadzovania pracovných miest sa začína využívať aj u nás a to hlavne z toho dôvodu, že zamestnávatelia sa snažia hľadať nových zamestnancov čo najjednoduchším spôsobom bez zdĺhavých procesov samotného hľadania, výberových konaní, konkurzov a podobne.

Jednoducho povedané, pri personálnPersonálny leasing sa považuje za novú formu získavania zamestnancov, ide o dočasné pridelenie zamestnancovom leasingu ide o prenájom pracovných síl a jeho podmienky sú zakotvené v zákone č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Pri personálnom leasingu existujú tri zmluvné vzťahy a to personálna agentúra, ktorá dokáže nájsť vhodného zamestnanca, užívateľský zamestnávateľ, ktorý je klientom agentúry a u ktorého bude zamestnanec vykonávať prácu a dočasne pridelený zamestnanec, ktorý podpísal zmluvu s agentúrou.

Vďaka personálnemu leasingu môžu zamestnávatelia meniť počet zamestnancov podľa ich momentálnych potrieb, čo pre ich predstavuje veľkú výhodu.