Ako investujete vy?

Každý, kto sa zaujíma o zhodnocovanie finančných prostriedkov prostredníctvom investovania vie, že investovanie sa v reálnej praxi môže realizovať dvomi spôsobmi. Po prvé, ide o individuálne investovanie, takzvané priame, kedy investor investuje priamo do určitého produktu na finančnom trhu. Druhou alternatívou je kolektívne investovanie, ktoré odborníci tiež nazývajú nepriame investovanie. Podstata kolektívneho investovania spočíva v zhromažďovaní finančných prostriedkov od verejnosti s jasným cieľom – investovať.  Zákon hovorí, že ide o získavanie peňazí od minimálne desiatich fyzických osôb, na základe verejnej ponuky. Takto získané prostriedky sú investované do majetku, predovšetkým do cenných papierov či vkladových listov.

Kolektívne investovanie môžeme zjednodušene charakterizovať ako zhromažďovanie, správu a zhodnocovanie peňazí prostredníctvom investovania, pričom sa investuje spoločne, teda kolektívne. Kolektívne investovanie má viacero úloh. Medzi základné môžeme zaradiť zhodnotenie kapitálu a rozloženie rizika. Pýtate sa, prečo vôbec existuje kolektívne investovanie, keď každý z nás môže zhodnotiť svoje peniaze v banke? Odpoveď je jednoduchá. Cieľom tohto typu investovania je dosiahnuť lepšie zhodnotenie prostriedkov, než s akým sa stretávame v bankách. K prednostiam kolektívneho investovania môžeme zaradiť profesionálnu správu majetku, bezpečné investovanie, úpravu a kontrolu, ktorá vyplýva priamo zo zákona a v neposlednom rade výnos, ako reálnu možnosť zhodnotenia peňazí.