Aké úlohy má developer

Aké úlohy má developer

Keď prechádzame mestom alebo konkrétnymi mestskými časťami v akomkoľvek ročnom období, môžeme vykonávať množstvo vecí. No ak budeme sledovať prostredie okolo nás, môžeme si všimnúť, že neustále vznikajú nové a nové budovy, prípade sa rekonštruujú tie postaršie. Vďaka výstavbám alebo prestavbám sú tak vytvárané budovy, v ktorých sa nachádza naozaj veľké množstvo bytových jednotiek a rovnako tak nebytových jednotiek. Tie v závislosti od konkrétnych zameraní slúžia ako kancelárie, obchodné prevádzky alebo poskytujú priestor a tvoria miesto pre ďalšie účely. Samozrejme, v poslednej dobe sa stavajú aj kompletné nákupné centrá s rozličným usporiadaním blízkych či pripojených priestorov.

Ten, kto rozhoduje o tom čo, kde, kedy a ako sa bude stavať, respektíve prestavovať, je developer. Developer, alebo inak nazývaný aj investor, môže byť buď fyzická alebo právnická osoba. Jeho úloha spočíva v investovaní do výstavby alebo renovácie nehnuteľnosti, ktorou môžu byť spomínané obytné domy, kancelárske priestory alebo rozličné priemyselné budovy. Developer ale kúpou nehnuteľnosti neukončuje svoju prácu na projekte. Podieľa sa na kompletnom investičnom procese a to od úplného začiatku, ktorým je projektovanie, až do samotného konca, ktorý predstavuje predaj alebo prenájom danej nehnuteľnosti.

V rukách developera je aj získavanie rozličných povolení, ktoré sa týkajú výstavby a dokumentov a napríklad aj zaistenie stavebného dozoru či kolaudácia vybraných pozemkov. Pri práci nevytvárajú projekty len samotní developeri, no môžu zákazky aj získavať, napríklad od mesta. A keďže slovo developer pochádza zo slova developovať, čiže rozvíjať, dobrý developer by spolu so svojím projektom mal myslieť aj na pomáhanie a rozvíjanie miesta, kde stavia. Okrem budovy totižto môže vytvoriť napríklad ihriská, cesty, s nimi spojené križovatky, osvetlenie a iné.