5 najčastejších otázok o živnosti

Chcete si založiť živnosť? Na živnosť dnes pracuje čoraz viac populácie. Nie každý ju však využíva iba na samostatné podnikanie, ako bolo v úmysle. Práve zamestnávatelia firiem veľa krát vyžadujú od svojich zamestnancov živnosť. A to kvôli odvodom, ktoré za vám nemusí odvádzať. Nebojte sa, v dnešnej dobe je to však úplne normálne. A založenie živnosti je veľmi jednoduché.
Prinášame vám 5 najčastejších otázok týkajúcich sa živnosti.
1. Ako sa zakladá živnosť?
Je to veľmi jednoduché. Už dávnejšie vznikla možnosť získať živnostenské oprávnenie ohlásením. Živnosť ohlásite na živnostenskom úrade, ktorý je v postavení jednotného kontaktného miesta, a hneď ste vlastne podnikateľom. Úrad potom všetko za vás vybaví.
2. Zrušiť živnosť, alebo prerušiť?
Zrušenie živnosti je oveľa komplikovanejšie ako jej prerušenie.  Stačí skutočnosť iba oznámiť Nie je potrebné ani čakať na jej schválenie. Takže prerušenie živnosti vybavíte oveľa rýchlejšie.
Živnosť môžete mať prerušenú  minimálne na šesť mesiacov a maximálne na tri roky. A to aj opakovane, bezprostredne za sebou. Zákon totiž nehovorí o tom, koľkokrát sa môže živnosť prerušiť.
3. Čo so zmenami?
Získali ste titul, alebo ste sa presťahovali? Všetky zmeny je potrebné nahlásiť do pätnástich dní odo dňa, keď nastala zmena.
Ak živnostník ohrozuje verejné zdravie, bezpečnosť a podobne, úrad môže živnosť pozastaviť až do odstránenia nedostatkov.
4. Ako si založiť živnosť čo najvýhodnejšie? Oplatí sa to?
Živnosť je výhodná len pri drobnom podnikaní a prvý rok, keď je začínajúci podnikateľ sčasti oslobodený od odvodov. Po tomto oslobodení je výhodnejšie nabehnúť na „eseročku“, a to najmä z dôvodu oddelenia podnikateľského rizika od súkromného majetku.
5. Musím si platiť zdravotné odvody?

Počas aktívnej živnosti musí živnostník platiť preddavky na zdravotné poistenie ako SZČO. Keďže fyzické osoby musia byť vždy zdravotne poistené, zdravotné poistenie za živnostníka sa musí uhrádzať aj v období, kedy má živnosť prerušenú.

Založenie živnosti nie je žiadna veda, pri správnej príprave to zvládnete iba za jeden deň.