4 dôvody prečo sa oplatí investovať do vzdelávania zamestnancov

V nasledujúcom článku si priblížime dôvody, ktoré nám ozrejmia, prečo sa oplatí investovať do vzdelávania svojich zamestnancov aj napriek tomu, že žijeme v hospodársky náročnej dobe.

V minulosti sa zamestnanci hodnotili podľa troch základných kategórií- čítanie, písanie a aritmetika. Keď sa pozrieme na to, čo všetko sa očakáva od zamestnanca dnes, je to viac ako smiešne. Aktuálne nestabilné podnikateľské prostredie, ktoré sa rýchlo mení a reaguje technologický pokrok potrebuje od zamestnanca oveľa viac:

  • kritické myslenie a pohotové riešenie problémov
  • komunikácia
  • schopnosť spolupráce
  • kreatívnosť a otvorenosť pre inovácie

Zamestnanec je najcennejší “majetok” firmy a zamestnávateľa, pretože len s dostatočne motivovaným a efektívnym tímom ľudí dokážu napĺňať svoje ciele. Vzdelávanie zamestnancov je dôležité, pozrime sa spoločne prečo:

1. Zvyšujete sa ním hodnota zamestnancov
Efektívne vzdelávanie urobí zo zamestnanca človeka, ktorý ovláda viac zručností a rozumie viacerý oblastiam. “Multiskilling” je metóda vzdelávania, ktorá zabezpečí, aby sa zamestnanec zlepšil v práci, ktorú vykonáva a naučil sa vykonávať aj mnohé ďalšie. Stane sa tak pre podnik oveľa hodnotnejším a iba veľmi ťažko nahraditeľným.

2. Znížite fluktuáciu
Investovanie do rozvoja zamestnancov môže byť dôvodom, prečo zamestnanec ostane pôsobiť práve vo vašej spoločnosti. Dobre naplánované vzdelávanie poskytne zamestnancovi kariérny postup a lepšie vyhliadky do budúcnosti.

3. Zvýšite prevádzkovú efektivitu
Vzdelávanie zvýši efektivitu a produktivitu zamestnancov aj pri vykonávaní každodenných úloh. Môže takisto pomôcť vašej firme dosiahnuť väčšiu presnosť pri vykonávaní dôležitých aktivít a uľahčiť a zmodernizovať pracovné postupy.

4. Umožníte zamestnancom prekročiť ich tieň
Nielenže si zlepšíte reputáciu tým, že poskytujete odborné vzdelanie, ale zvýšite sebavedomie kľúčových ľudí vo vašom podniku, ktorí budú stále viac zapálení pre dosahovanie firemných cieľov. Zabezpečíte si tak spokojný personál a účinnú zbraň proti konkurencii.